Tutaj powinien być opis

Bezpieczeństwo przede wszystkim - spotkanie z policjantem

W ramach działań profilaktycznych związanych z bezpieczeństwem dzieci 08 września br. uczniowie naszej szkoły z klas 0 – III uczestniczyli w spotkaniu z funkcjonariuszami policji, pracującymi na co dzień w Wydziale Prewencji Ruchu Drogowego KPP w Łowiczu. Główny cel, jaki przyświecał spotkaniu z uczniami to kształtowanie i promowanie pozytywnych postaw w zakresie bezpieczeństwa i przygotowanie uczniów do odpowiedzialnych zachowań w różnych sytuacjach. Policjanci zwracali uwagę na bezpieczeństwo na drodze i zagrożenia wynikające z nieprzestrzegania przepisów ruchu drogowego. Propagowali wiedzę o bezpieczeństwie w życiu codziennym, w domu, w szkole, podczas zabaw. Prowadzący spotkanie zwracali uwagę, jakie reguły bezpieczeństwa należy zachować w drodze do i ze szkoły oraz poza miejscem zamieszkania, przypominali zasady poruszania się po ulicy, chodniku oraz podczas jazdy rowerem. Ponadto podkreślili, jak ważną rolę pełnią elementy odblaskowe, które każdy uczeń powinien posiadać.

Uczniowie chętnie dzielili się swoją znajomością przepisów np. dotyczących ruchu pieszych, zalet noszenia elementów odblaskowych, bezpieczeństwa podczas jazdy na rowerze.

Goście zwrócili uwagę na niebezpieczeństwa, jakie mogą czyhać na dzieci w kontaktach z obcymi. Funkcjonariusze omówili sposoby unikania niebezpiecznych sytuacji.

Oczywiście nie obyło się bez pytań ze strony uczniów, które dotyczyły przekazywanych informacji, jak również innych aspektów pracy policjanta. Spotkanie było interesujące i  pouczające. Uczniowie podziękowali prowadzącym za wartościową i interesującą prelekcję, zapewniając, że wynieśli z niej wiele cennych informacji. Takie spotkania odbywają się w naszej szkole od wielu już lat i przynoszą dobre efekty. Liczymy, że i tym razem wiedza teoretyczna znajdzie zastosowanie w praktyce.

Dzięki takim spotkaniom policjant będzie kojarzył się dzieciom, jako osoba, której nie należy się bać i do której zawsze i w każdej trudnej sytuacji można zwrócić się o pomoc.

  • Witamy na oficjalnej stronie Szkoły Podstawowej im. Józefa Chełmońskiego w Błędowie!