Tutaj powinien być opis

Pasowanie na ucznia

W dniu 6 listopada 2020 roku odbyła się niezwykle ważna uroczystość  Pasowania na Ucznia. Ślubowanie to jedno z najważniejszych wydarzeń w życiu każdego  dziecka, dlatego uroczystość miała bardzo podniosły, a zarazem radosny charakter chociaż zmącony tym, że nie było z nami Rodziców oraz zapraszanych na to wydarzenie do naszej szkoły gości. Wszystko z powodu pandemii. Nasza uroczystość miała również odbyć się w późniejszym terminie, lecz ze względu na wprowadzenie zdalnego nauczania zmuszeni byliśmy niezwykle przyśpieszyć, ale  udało się!

Pierwszoklasiści ubrani w stroje galowe niecierpliwie oczekiwali na najważniejszy moment uroczystości.  Najpierw jednak musieli zaprezentować  program artystyczny, w którym zdali pierwszy egzamin na ucznia. Śpiewająco odpowiadali na pytania dotyczące naszej Ojczyzny, szkolnej nauki, zdrowego stylu życia, bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz zasad zachowania. Wszyscy zgodnie stwierdzili, że egzamin pięknie zdali i mogą już zostać przyjęci do braci uczniowskiej. 

Pan dyrektor Tomasz Kłosiński nie miał najmniejszych wątpliwości, gdy pasując ołówkiem  dzieci, z dumą przyjmował je do grona uczniów naszej szkoły oraz wręczał im legitymacje szkolne.

Pierwszoklasiści „złożyli swoje podpisy” w Kronice Szkolnej” a z rąk wychowawcy- p. Alicji Muras- otrzymali  dyplomy i pamiątki Pasowania na Ucznia.  Rada Rodziców ufundowała każdemu dziecku  książki.  Wójt Gminy Chąśno przekazał dzieciom zestaw upominków. Rodzice dzieci z klasy I przekazali piękne zegary dydaktyczne do nauki  obliczeń zegarowych,  O upominkach dla pierwszaków pamiętał również dyrektor szkoły.

W ramach akcji „Mała książka – wielki człowiek” zorganizowanej pod honorowym patronatem MEN i Rzecznika Praw Dziecka pierwszoklasiści otrzymali książki  „Pierwsze abecadło” , które zachęcają do odbycia niezwykłej przygody, jaką jest nauka czytania .

Dziękujemy wszystkim darczyńcom za upominki. Szczególne słowa podziękowania kierujemy do Naszych Kochanych Rodziców.

Kochane pierwszaki cieszymy się, że jesteście już uczniami i życzymy Wam, by każdy dzień w naszej szkole dostarczał  sukcesów w nauce oraz radosnych chwil w towarzystwie kolegów, koleżanek i pracowników szkoły.

 Powodzenia! Niech zdobywanie wiedzy będzie dla Was radością!

  • Witamy na oficjalnej stronie Szkoły Podstawowej im. Józefa Chełmońskiego w Błędowie!